ویژگی های محیط طبیعی


از نظر توپوگرافی روستای دهنه سر شیجان در ناحیه جلگه ای شهرستان رشت واقع شده، از اینرو دارای سطحی هموار و بدون پستی و بلندی می باشد. این روستا از شیب بسیار ملایمی از سمت غرب به طرف شرق برخوردار است.
میانگین درجه حرارت سالانه این روستا ۷/۱۵ درجه سانتیگراد است و از ۴/۶ درجه در ماه دی تا ۱/۲۵ درجه در ماه تیر در نوسان است. این امر نشان می دهد در این محدده بدلیل وجود رطوبت زیاد و ارتفاع پایین امکان وقوع سرمای شدید به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. روستای دهنه سر شیجان به علت قرارگیری در جلگه گیلان، مانند دیگر روستاهای این جلگه از میزان بارندگی بالایی برخوردار می باشد.
متوسط کلی بارندگی این مجموعه ۱۳۵۰ میلیمتر است. بررسیها نشان می دهد که حتی در گرمترین ماه سال نیز این محدوده از بارندگی برخوردار است. متوسط بارندگی ماهانه از ۸/۲۰۹ میلیمتر در مهر ماه تا ۵/۴۱ میلیمتر در تیر ماه نوسان دارد.
رطوبت نسبی سالانه ۱/۸۳ درصد است و این میزان از ۸۷/۰ درصد در ماه بهمن تا ۱/۷۷ درصد در ماه تیر نوسان دارد(مرکز آمار ایران، ۱۳۸۶).
روستای دهنه سر شیجان در قسمت انتهایی مجموعه روستایی شیجان قرار گرفته است. این روستا بعد از عقب نشینی و خشک شدن قسمتهایی از آب تالاب، به سمت تالاب پیشروی کرد. قسمتهایی از مزارع روستا در این نواحی قرار گرفته است که در زمان افزایش بارندگی و پیشروی آب تالاب، قسمتی از زمینهای واقع شده در حاشیه تالاب در ماه های اردیبهشت تا اواسط خرداد، دچار آب گرفتگی می شود. میانگین ارتفاع بازگشت آب تالاب به محوطه زمینهای کشاورزی به طور متوسط در حدود ۷۰ سانتی متر تخمین زده شده است.
روستای دهنه سر شیجان

نقشه محدوده آبگرفتگی روستای دهنه سر شیجان