سابقه و وجه تسمیه روستا
روستای دهنه سر شیجان

سابقه و وجه تسمیه روستا


اگر چه از شکل گیری اولین روستاهای ایران اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و گفته می‌شود که حدود نه هزار سال پیش از میلاد تغییری در روش زندگی و معشیت انسان به وجود آمده و تشکیلات ابتدایی اشتراکی شکل گرفته است. اولین سکونتگاه‌های انسانی به مفهوم امروزی تحت عنوان ده به عنوان یک واحد تشکیلاتی شناخته می‌شد که اساس ده در مناطق پر باران، زمین‌ را تشکیل می‌داده است(مهدوی، ۱۳۷۷).
سابقه سکونت گزین در روستای مورد مطالعه حسب تحقیقات و مطالعات میدانی انجام گرفته به طور دقیق و مشخص و معلوم نیست، اما بنا بر اظهارات بزرگان روستا، به طور تقریبی قدمت روستا حدود ۸۰ سال پیش بینی شده است که بعد از پس روی آب تالاب به مرور زمان روستا گسترش یافته و مردم از سایر روستاها به این روستا نقل مکان نموده و سکونت دائم برگزیده اند.